In memoriam: Jan van den Bogaard

Jan van den Bogaard

Op zondag 3 januari 2021 werden wij als vereniging in kennis gesteld van het overlijden van onze oud- en erevoorzitter Jan van den Bogaard.

Jan, geboren in 1938, meldde zich op 1 augustus 1946 aan als lid van het Juniorenkorps. Na een aantal jaren van “gewoon” lidmaatschap ontwikkelde Jan steeds meer kwaliteiten wat uitmondde in het geven van fluitinstructie bij het Juniorenkorps in de jaren 1962, 63 en 64.

Als je opvalt, dan blijf je in beeld en zo werd hij in 1967 penningmeester van de vereniging. Daarna werd hij in 1968 benoemd tot voorzitter; een functie die hij tot 1985 zou vervullen.

Diegene die met Jan gewerkt hebben, vonden in hem een bevlogen voorzitter die voor zijn vereniging stond. Onder zijn leiding werd het oude vertrouwde Tamboer- en pijperkorps omgevormd tot een modern showorkest, dat veel waardering kreeg in binnen- en buitenland. Vanwege zijn vele verdiensten mocht Jan na zijn periode als voorzitter de titel erevoorzitter dragen.

Ook het Juniorenkorps ondervond heel veel steun en enthousiasme van hem. Niet voor niets werden ook zijn kinderen en kleinkinderen geïnspireerd om lid te worden van Jong Holland.

Memorabel waren de discussies met diverse wethouders van de gemeente Zwijndrecht over de, in zijn ogen onrechtvaardige verdeling van subsidiegelden over de culturele verenigingen (Jong Holland werd toen nog niet gezien als volwaardig orkest).

Na zijn afscheid als voorzitter is Jan ook nog een aantal jaren actief geweest binnen de Vriendenkring van Jong Holland die, met diverse acties, geld voor de vereniging binnenbracht.

En zo verliezen wij als vereniging een trouw meelevend lid die bijna 75 jaar een echte Jong Holland-er is geweest. Namens bestuur en leden wensen wij kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte om het verlies van Jan een plaats te geven.

Please follow and like us: