Jong-Holland 2019

Jong-Holland 2019 The Maze

Afgelopen maanden is er druk gewerkt om een comeback te maken in 2019 op de taptoe en contest velden met een nieuwe spectaculaire show.

Showband Jong-Holland presenteert hierbij vol trots de 2019 productie:

The Maze´╗┐

The Maze gaat over een groep mensen die individueel in een doolhof terecht komen. Maar kunnen zij The Maze wel alleen oplossen? Of hebben ze elkaar nodig? In de strijd om The Maze op te lossen maken alle deelnemers niet alleen keuzes om naar links, rechts, rechtdoor of terug te gaan … er moeten ook keuzes gemaakt worden met wie ze wel en niet samen werken. En als je samen werkt, is dit samenwerkingsverband tijdelijk of voor een langere tijd? En is die andere persoon wel te vertrouwen? Voor welke verassingen en andere uitdagingen kom je te staan wanneer je een bepaalde keuze maakt in The Maze?

Met muziek van o.a. Daft Punk (Tron Legacy), Sia en uit de Disney hitfilm Moana is er een zeer aansprekend muzikaal programma verrezen.

Kortom: Prepare to be aMAZEd!

Wil jij ook mee op avontuur in The Maze? En heb je ervaring met Brass, Percussion of Color Guard? Meld je dan snel aan via premier@jongholland.nl


in the past months we have been busy making a comeback in 2019 on the tattoo and contest fields with a new spectacular show.

Showband Jong-Holland proudly presents the 2019 production:

The Maze

The Maze is about a group of people who end up in a maze individually. But can they solve The Maze alone? Or do they need each other? In the struggle to solve The Maze, all participants not only make choices to go left, right, straight or back, but they also have to make choices with whom they will and will not work together. And if you work together, this partnership is temporary or for a longer period of time. And can that other person be trusted? Which surprises and other challenges do you face when you make a certain choice in The Maze?

With music from, among others, Daft Punk (Tron Legacy), Sia and from the Disney hit movie Moana, a very appealing musical program has arisen.

In short: Prepare to be aMAZEd!

Do you also want to go on an adventure in The Maze? And do you have experience with Brass, Percussion or Color Guard? Then register quickly viapremier@jongholland.nl

Please follow and like us: