Jong-Holland 2019

Showband Jong-HollandIn 2019 zal Showband Jong-Holland weer te vinden zijn op de velden! Afgelopen jaar is er veel aandacht gegaan naar het versterken van de interne organisatie en opleiden van de leden. Dit laatste onder andere door het houden van power-weekenden met ondersteuning vanuit Kidsgrove Scouts en het aantrekken van nieuwe instructie.

De meest recente ontwikkeling binnen Jong-Holland is het vormen van een nieuw “showcorps”. Dit nieuwe corps wordt gevormd door de huidige leden van het Premier-corps en van het Junior-corps van 12 jaar en ouder. Met deze samenvoeging wordt de basis gelegd voor een sterke toekomst waarbij het corps op alle onderdelen een goede bezetting heeft.

Het showcorps zal gaan werken met zogenaamde units. De basis hierbij is de show-unit; de groep leden die de show op het veld gaat brengen en uiteraard alle overige optredens verzorgt. Daarnaast zal een straat-unit worden gevormd; de leden in deze unit doen enkel mee met straatoptredens, zoals optochten en parades. Hiermee biedt Jong-Holland de mogelijkheid aan mensen onderdeel te zijn van het corps, maar geen vol showseizoen mee te draaien.

Naast de show- en straat-units zal er ruimte zijn voor units die een deel van het seizoen actief zijn. Zo zal er dit seizoen al vanuit het Junior-corps worden deelgenomen aan het Winterguard-circuit van CGN (Color Guard Nederland). Verder wordt er na een succesvol eerste seizoen JH Winds gewerkt aan deelname aan Indoor Winds eind 2019. Verder staan er de Pietenband en Winterbrass op de planning voor 2018.

Het Juniorcorps zal zich komend seizoen richten op de jongste groep binnen de vereniging; kinderen van 11 jaar en jonger. Er zal een nieuw en passend programma worden opgezet en veel aandacht uitgaan naar het hebben van plezier in maken van muziek en show, opleiding en ledenwerving.

Please follow and like us: