Alumni

In 2017 bestaat Jong-Holland 85 jaar! Om dit op een gepaste manier te vieren, willen we voor 1 dag een alumni (jubileum) korps opzetten. De aanmelding is iniddels gesloten en we zijn heel blijn met de groep van mee dan 100 deelnemers.

De Almuni zullen vier keer repeteren op de eerste zaterdag van de maanden maart, april, mei en juni. Er wordt opgetreden tijdens de jubileumtaptoe op 17-06-2017.

De focus zal vooral liggen op de muziek en visual. Er zal geen drill worden gelopen, wel zullen we kijken hoe we het visueel interessant kunnen maken.¬†We zullen muziek spelen uit de jaren ’80 tot en met ’10:
– Aquarius
– Do-Re-Mi
– Een sluier
– Firedance

Als straatnummer spelen we North and South. In onze korte video presentatie kan je versies van deze nummers beluisteren. https://youtu.be/m7pFtOD4YPI

Verder informatie wordt bekend gemaakt via deze website en de Facebook-groep.